Project ReferencePROJECT :
  อาคารสำนักงาน 3 ชั้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ซ.ลาดพร้าง 71) กรุงเทพมหานคร
OWNER :
  บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 
LOCATION : 
  ซอยลาดพร้าว71  กรุงเทพมหานคร
Detail :
  - อาคารสำนักงาน 3 ชั้น โครงสร้างเหล็ก
  - ออกแบบโครงสร้างและก่อสร้าง รวมงานตกแต่งภายใน                            

                                          

     
New Bambino International Kindergarten STAR AVENUE 2 LIFESTYLE MALL อาคารอพาร์ทเม้นต์ 8 ชั้น ปากซอยเสรีไทย 44 กรุงเทพฯ อาคารพระอาจวิทยาคม อาคารสำนักงาน 5 ชั้น (วัชรพล) สำนักงานและที่พักอาศัย บริษัท วอร์คเกอร์ฟุตแวร์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 89/1 โครงการอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น รัชดา 46 กรุงเทพฯ โครงการอาคารสำนักงาน และพักอาศัยสูง 3 ชั้น อาคารสำนักงาน 3 ชั้น บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ซ.ลาดพร้าง 71) อาคารสำนักงาน 5 ชั้น บริษัท ยู เอ อี จำกัด งานปรับปรุงอาคาร Ariel Apartment 9 ชั้น โครงการ CIVIC PARK II ซอยทองหล่อ13 สุขุมวิท55 กรุงเทพมหานคร โครงการอัศวานันท์ คลินิก 5 ชั้น สุขุมวิท55 กรุงเทพมหานคร  โครงการอาคารสำนักงาน เครเดนซฯ 4 ชั้น โครงการ บ้านพักอาศัยและคลีนิคทำฟัน โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ASCON Building สูง 7 ชั้น โครงการ Chartered Square สาทร
  New Bambino International Kindergarten  
 
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   บริการ   |   โครงการ ณ ปัจจุบัน   |   ผลงาน   |   ติดต่อเรา
Copyrights © 2008 www.cre-dence.com All Rights Reserved.
E-mail : info@cre-dence.com
counter